Posta bild

NATTARO SAFE®

Silverfisk, vägglöss och andra skadedjur är både störande, svåra att utrota och kan faktiskt sänka fastighetsvärdet. Med Nattaro Safe kan man förebygga framtida angrepp.

Förebyggande vägglusskydd vid nybyggnation och renovering.

Det är en myt att vägglöss inte går att bli av med när de väl har etablerat sig. Det går, men det är bättre att motverka dem med förebyggande insatser.

Vägglöss söker sig främst till sängar, men gömmer sig också i mörka skrymslen som bakom vägglister. Genom att montera NATTARO SAFE® luslist i dina lägenheter bygger du in ett långsiktigt skydd som minskar spridningsrisken och sänker saneringskostnaderna vid ett eventuellt angrepp.

Risken för angrepp är som störst när många människor bor i samma lägenhet och när omflyttningsgraden är hög. NATTARO SAFE® luslist lämpar sig därför särskilt för flerfamiljshus, studentbostäder, tillfälliga boenden, lägenhetshotell och äldreboenden.

NATTARO SAFE® luslist finns i olika träslag, mått och kulörer och monteras som en vanlig vägglist.
Rindalslist Krypfri
Vik upp pappersremsan, så att kiselguret syns. Se till att remsan är uppvikt längs med hela listen. Spika fast. Klart.

NATTARO SAFE® luslist ger ett preventivt skydd som gör det enklare att bekämpa eventuella framtida vägglusangrepp, samtidigt som spridningsrisken och saneringskostnaderna minskar. Det aktiva ämnet kiselgur är en naturprodukt som är miljövänlig och ofarlig för människor.

NATTARO SAFE® luslist fungerar som ett förebyggande komplement till ditt skadedjursavtal.

Nattaro Labs

Fördelarna med NATTARO SAFE® Luslist

Det aktiva ämnet i NATTARO SAFE® luslist heter kiselgur och är ett långtidsverkande biologiskt bekämpningsmedel som förstör lusens skyddande vaxlager så att den torkar ut och dör. Kiselgur har använts i tusentals år för att bekämpa vägglöss och andra skadedjur som silverfisk, långsprötad silverfisk, myror m fl. Idag används kiselgur vid professionell skadedjursbekämpning, Ofta genom att spridas löst i förebyggande syfte.

Effektivt skydd under lång tid
Att sprida ut kiselgur löst fungerar om det görs rätt, men det klumpar sig lätt av fukt och försvinner vid dammsugning. NATTARO SAFE® luslist säkerställer en långsiktig effekt då det aktiva ämnet sitter på insidan av listen där det skyddas från fukt och yttre påverkan.

Alltid rätt mängd
Metoden att sprida kiselgur löst innebär även svårigheter att sprida ämnet jämnt. Uppstår ett för tjockt lager så undviker vägglössen ämnet helt. Med NATTARO SAFE® luslist är mängden kiselgur perfekt avvägd längs hela listen.

Bättre arbetsmiljö
Även om kiselgur inte är farligt i sig att sprida löst, rekommenderas munskydd för att skydda andningsvägar och slemhinnor. NATTARO SAFE® luslist dammar normalt inte alls, men kan släppa ifrån sig mindre mängder av pulvret vid monteringen.

Enkel montering
Våra prefabricerade luslister levereras färdiga med det aktiva ämnet invikt i en pappersremsa på insidan av listen. Vid montering viker snickaren upp ena delen av pappersremsan och spikar sedan fast listen i väggen på vanligt sätt.

Snickare som monterar
Vid montering viker snickaren upp ena delen av pappersremsan och spikar sedan fast listen i väggen på vanligt sätt.

Forsker viser kiselgur på lab
NATTARO SAFE inneholder det naturlige middelet kiselgur, som tradisjonelt benyttes til bekjempelse av skjeggkre
og andre krypende insekter

En del av en övergripande strategi

Tänk på att NATTARO SAFE® luslist inte förhindrar att vägglöss angriper sängar. Luslisterna ska i stället ses som en del av en övergripande och förebyggande strategi mot vägglöss. I särskilt riskutsatta miljöer rekommenderas att kombinera NATTARO SAFE® luslist med övriga produkter ur vårt sortiment, som madrassskydd och lustejp för sängar.


Vill du veta mera?

Nattaro Labs


Kontakta EHL Profiles för mer information.