Posta bild

Inköpspolicy

EHL Prolist AB strävar efter att stödja ett ansvarsfullt skogsbruk

EHL Prolist AB strävar efter att stödja ett ansvarsfullt skogsbruk och accepterar inte trävaror från följande källor:

  • Illegala avverkningar
  • Skogar med höga bevarandevärden som nyckelbiotoper
  • Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
  • Skogar med genetiskt manipulerade träd
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantage eller icke- skoglig markanvändning
  • Där brott skett mot någon av ILO Core Conventions som definieras enligt ILO
    Declaration ”Fundamental Principles of Rights at Work, 1998”
Skog