Posta bild

Verkstedgården 2 – Nye Lilleby

56 flotte leiligheter bygd på Nye Lilleby i Trondheim.

 Verkstedgården 2 får en klang som allerede er etablert. Det er jo ikke vanlig å bygge så store hus i tre. Men på Lilleby er det allerede mange hus i tre, både leilighetsbygg og rekkehus, som gir området en felles kvalitet som binder det sammen.

Per Suul, partner og sivilarkitekt MNAL hos Lund Hagem Arkitekter

Vi elsker tre  – og Verkstedgården 2 er blitt praktbygg i tre tegnet av Lund Hagem Arkitekter med 56 flotte leiligheter. Rindalslist leverte her ferdig malte lister og utforinger etter entreprenørens ønske. Alt var ferdig kappet i korrekte lengder og dimensjoner, pakket og merket med leilighet og etasje.

Jo mer som kan gjøres på fabrikk, desto raskere går det på byggeplassen.

Illustrasjon: Nordr Eiendom