Posta bild

Rosenborggården kantine

Et resultat av godt lokalt samarbeide.

Det nye kantine- og møteromsarealene i Rosenborggården i Trondheim ligger i det glassdekte atriet i midten av næringsbygget. Gjennom Rindalsbedriften A.Kvam AS ble vi invitert inn til å levere spilene til dette prosjektet. En annen Rindalsbedrift, Bergmoen Snekkerverksted AS, leverte trappen – og vi synes det ble virkelig flott. Ofte må man samarbeide for å få til et godt resultat!