Proff

Precut av listverk og utforinger spesialtilpasset til ditt prosjekt sparer tid på byggeplass og gir en lavere kostnad på montert sluttprodukt.

Jo mer som gjøres på fabrikk desto raskere går det på byggeplass.

Precut av listverk og utforinger til vinduer og dører gir raskere montering, minimalt med svinn og mindre avfall. I tillegg forbedrer det logistikken på byggeplass ved at alt kan pakkes og merkes med etasje, rom etc.

Ferdig behandlet og valgfri fargesetting gir besparelser på tid og kostnader på maler. Med Rindalslist som leverandør, kan du velge begge deler uten at det går på leveringstiden løs.