Integritetspolicy

Integritetspolicyn gäller för https://ehlprolist.se och senast uppdaterades den den 9 januari 2024.

Vem vi är

EHL Prolist AB är en leverantör av byggmaterial som marknadsför, tillverkar och säljer till byggvarubutiker och byggvarukedjor på den svenska marknaden. EHL Prolist AB är etablerat i Sverige och har följande kontaktinformation:

Besöks- och postadress:

EHL Prolist AB
Forneby 130
733 99  Möklinta

info@prolist.se
order@prolist.se

Telefon: +46 (0) 224-660 550
Fax: +46 (0) 224-660 555

Organisationsnummer: XXXXXX

Behandlingsansvarig

Här finner du information om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi gör detta och dina rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter. VD är, på uppdrag av EHL Prolist AB, ansvarig för behandlingen av företagets personuppgifter och ska säkerställa att all behandling och hantering av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

De behandlade personuppgifterna kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är information du ger oss och den andra är information vi får när du använder våra webbplatser.

Personuppgifter som behandlas och syftet med detta

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in följande personuppgifter för de angivna ändamålen:

För att utveckla vår webbplats på ett bra sätt och för att få information om användarupplevelsen av våra webbplatser använder vi kakor, även kända som cookies. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi kan placera cookies i din webbläsare. Vi skyddar dock din integritet genom att använda informationen endast för statistikändamål. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som individ.

När vi besvarar förfrågningar som kommer in till oss sparar vi namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella personuppgifter som framkommer genom förfrågan. Behandlingen av personuppgifter sker med utgångspunkt i att det ofta är nödvändigt för oss att kunna hjälpa dig med det du undrar över.

Vid offertförfrågningar eller vid kundförhållanden med EHL Prolist AB sparar vi kundinformation som företagsnamn, organisationsnummer, kontaktperson(er), e-postadress, adress, telefonnummer samt orderinformation/produktinformation som du önskar en offert på eller har köpt. För att säkerställa hanteringen av kundförhållandet är vi beroende av att spara denna information.

Om du väljer att delta i en kampanj eller tävling kan du ombedjas lämna personuppgifter, som namn, adress, e-post och telefonnummer. Syftet är att kunna identifiera dig om du till exempel vinner en premie.

När du fyller i vårt kontaktskjema på webbplatsen sparar vi denna information i vår databas. Denna information kommer att lagras så länge det är relevant för oss att behålla den för att kunna erbjuda bättre kundservice.

Vem delar vi dina uppgifter med

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns en laglig grund för sådan utlämning. Exempel på sådan grund kan vara ett avtal med dig eller en lag som kräver att vi lämnar ut informationen.

För att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet lämnas nödvändig information till våra samarbetspartners. Exempel på sådana samarbetspartners är fraktleverantörer samt Logiq AS, vår distributör av elektroniska handelsdokument.

EHL Prolist AB använder sig av databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter på våra vägnar. I sådana fall har vi ingått avtal för att säkerställa informationssäkerheten i alla led.

Hur länge sparar vi information om dig

Vi sparar dina personuppgifter hos oss så länge det är nödvändigt för det ändamål personuppgifterna samlades in för.

Redovisningslagstiftningen kan i vissa fall kräva att vi sparar vissa typer av information under en längre tid. Uppgifter som vi har fått i samband med ditt köp lagras i 3,5 år. Uppgifter som vi är skyldiga att behålla enligt bokföringslagen kommer att lagras i upp till 5 år enligt lagens krav. Orderdata med personuppgifter kan lagras längre för att kunna erbjuda bättre kundservice.

Personuppgifter som används för marknadsföring raderas om du återkallar ditt samtycke.

Om du lämnar en kommentar på webbplatsen lagras kommentaren och information om kommentaren normalt sett på obestämd tid som information för andra användare av webbplatsen.

Dina rättigheter i fråga om information om dig

Om du har frågor, kommentarer om denna policy eller hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta oss på info@prolist.se eller skicka brev till vår postadress som du hittar högst upp på den här sidan.

Alla har rätt att begära insyn, rättelse eller radering av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära begränsad behandling eller invända mot behandlingen. Du kan även lämna klagomål till Datatilsynet (Dataskyddsmyndigheten).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter hos oss. För att utöva dina rättigheter måste du kontakta oss. Det enklaste sättet att göra detta är att kontakta oss skriftligt.

Cookies på webbplatsen

En informasjonskapsel (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Informasjonskapslar används för att ge användaren tillgång till olika funktioner och för att ge oss bättre förståelse för hur du använder vår webbplats. Här kan du se vår Cookie Policy och en översikt över vilka cookies som används på ehlprolist.se.

Om du inte vill acceptera cookies måste du själv ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att detta kan leda till att många webbplatser inte fungerar optimalt.

Ändringar

EHL Prolist AB förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera integritetspolicyn. Alla ändringar gäller från det att de publiceras och omfattar information som har samlats in från och med den dagen samt befintlig information som EHL Prolist AB har lagrat.